نام و نام خانوادگی: لیلی صفی خانی 

رشته تحصیلی: ریاضی کاربردی 

دانشگاههای محل تحصیل: 

کارشناسی ارشد دانشگاه: تبریز

دکتری: دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

مرتبه علمی: مربی(بورسیه دکتری) 

آدرس پست الکترونیکی:   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


نام و نام خانوادگی: جعفر اسدپور 

رشته تحصیلی: ریاضی 

دانشگاههای محل تحصیل:

کارشناسی ارشد دانشگاه

دکتری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

مرتبه علمی: استادیار

آدرس پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


نام و نام خانوادگی: محمد موسایی 

رشته تحصیلی: ریاضی

دانشگاههای محل تحصیل: 

کارشناسی ارشد: دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي

دکتری:

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

مرتبه علمی: مربی

آدرس پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


نام و نام خانوادگی: لیلا کیانی 

رشته تحصیلی: فیزیک 

دانشگاههای محل تحصیل:

کارشناسی ارشد دانشگاه: ارومیه

دکتری: -----

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

مرتبه علمی: مربی

آدرس پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


نام و نام خانوادگی: یاشار رحیم پور 

رشته تحصیلی: ریاضی محض گریش جبر جابجایی

دانشگاههای محل تحصیل:

کارشناسی ارشد: دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتری: دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

مرتبه علمی: مربی(بورسیه دکتری)

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


نام و نام خانوادگی: فرهاد سیروس نژاد 

رشته تحصیلی: فیزیک حالت جامد

دانشگاههای محل تحصیل:

کارشناسی ارشد: دانشگاه

دکتری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

مرتبه علمی: استادیار

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


نام و نام خانوادگی: محمود ماهری 

رشته تحصیلی: ریاضی کاربردی

دانشگاههای محل تحصیل:

کارشناسی ارشد: دانشگاه 

دکتری: دانشگاه UPM, Malaysia

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

مرتبه علمی: مربی(بورسیه دکتری)

آدرس پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


نام و نام خانوادگی: ایوب صمدی 

رشته تحصیلی: ریاضی محض-آنالیز

دانشگاههای محل تحصیل: 

کارشناسی ارشد: دانشگاه

دکتری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

مرتبه علمی: استادیار

آدرس پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


نام و نام خانوادگی:  مینا رشیدی 

رشته تحصیلی: ریاضی

دانشگاههای محل تحصیل: 

کارشناسی ارشد: دانشگاه زنجان

دکتری: دانشگاه زنجان

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

مرتبه علمی: استادیار

آدرس پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


نام و نام خانوادگی: حلیمه مددی 

رشته تحصیلی: ریاضی محض

دانشگاههای محل تحصیل:

کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

دکتری:

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

مرتبه علمی: مربی(بورسیه دکتری)

آدرس پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


نام و نام خانوادگی: مهدی میرزایی

رشته تحصیلی: فیزیک 

دانشگاههای محل تحصیل:

کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتي سهند

دکتری: دانشگاه تهران

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

مرتبه علمی: استادیار

آدرس پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Go to top
saeed_sol@yahoo.com