نام و نام خانوادگی: مصطفی اصغری 

کارشناسی ارشد: مهندسی برق قدرت

دکتری: مهندسی برق قدرت

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

مرتبه علمی: مربی

آدرس پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


نام و نام خانوادگی: جمشید محمدی اچموش

کارشناسی ارشد: مهندسی برق الکترونیک

دکتری: مهندسی برق الکترونیک

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

مرتبه علمی: مربی(بورسیه دکتری)

آدرس پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آدرس پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


نام و نام خانوادگی: بهرام رمضانی 

کارشناسی ارشد: مهندسی مگاترونیک

دکتری: مهندسی برق قدرت

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

مرتبه علمی: مربی(بورسیه دکتری)

آدرس پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 


نام و نام خانوادگی: آرمین علیزاده 

کارشناسی ارشد:  مهندسی برق الکترونیک 

دکتری: مهندسی برق الکترونیک

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

مرتبه علمی: مربی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید نام و نام خانوادگی: حسن باغگر 

کارشناسی ارشد: مهندسی برق قدرت

دکتری:-----

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

مرتبه علمی: مربی

آدرس پست الکترونیکی: نام و نام خانوادگی: عباس نعمتی 

کارشناسی ارشد: مهندسی برق الکترونیک

دکتری: مهندس برق کنترل

مرتبه علمی: مرتبه علمی: مربی(بورسیه دکتری)

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

آدرس پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 نام و نام خانوادگی: خدیجه کرم زاده 

کارشناسی ارشد: مهندسی برق الکترونیک

دکتری: مهندسی برق الکترونیک

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

مرتبه علمی: مرتبه علمی: مربی(بورسیه دکتری)

آدرس پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نام و نام خانوادگی:  حمید حسن زاده فرد 

کارشناسی ارشد: مهندسی برق قدرت 

دکتری: مهندسی برق قدرت

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

مرتبه علمی: مربی(بورسیه دکتری)

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید نام و نام خانوادگی: علی اصغر رضاییه

کارشناسی ارشد: مهندسی برق الکترونیک

دکتری: مهندسی برق کنترل

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

مرتبه علمی: مربی (بورسیه دکتری)

آدرس پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

Go to top
saeed_sol@yahoo.com