گروه برق

دانشکده فنی مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

6 رشته مقطع کارشناسی ارشد، 10 رشته مقطع کارشناسی، 5 رشته مقطع کاردانی

 

کارشناسی ارشد:

ردیف

نام رشته

مقطع

چارت

1

مهندسی برق- الکترونیک

کارشناسی ارشد

دانلود

2

مهندسی برق- قدرت گرایش­ سیستم­های قدرت

کارشناسی ارشد

دانلود

3

مهندسی برق- قدرت گرایش­ تکنولوژی فشار قوی

کارشناسی ارشد

دانلود

4

مهندسی برق- قدرت گرایش­ ماشین­ الکتریکی

کارشناسی ارشد

دانلود

5

مهندسی برق- قدرت گرایش­ الکترونیک قدرت

کارشناسی ارشد

دانلود

6

مهندسی مکاترونیک

کارشناسی ارشد

دانلود

 

کارشناسی پیوسته:

ردیف

نام رشته

مقطع

چارت

7

مهندسی رباتیک

کارشناسی پیوسته

دانلود

8

مهندسی برق الکترونیک

کارشناسی پیوسته

دانلود

9

مهندسی برق قدرت

کارشناسی پیوسته

دانلود

10

مهندسی برق- کنترل

کارشناسی پیوسته

دانلود

11

مهندسی برق- سیستم­های دیجیتال

کارشناسی پیوسته

دانلود

12

مهندسی پزشکی- بیوالکتریک

کارشناسی پیوسته

دانلود

 

کارشناسی ناپیوسته

ردیف

نام رشته

مقطع

چارت

13

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

کارشناسی ناپیوسته

دانلود

14

مهندسی تکنولوژی برق- شبکه­های انتقال و توزیع

کارشناسی ناپیوسته

دانلود

15

مهندسی تکنولوژی کنترل- ابزار دقیق

کارشناسی ناپیوسته

دانلود

16

مهندسی تکنولوژی برق- قدرت

کارشناسی ناپیوسته

دانلود

 

 کاردانی پیوسته

ردیف

نام رشته

مقطع

چارت

17

الکترونیک- الکترونیک عمومی

کـاردانـی پیوسته

دانلود

18

الکتروتکنیک-  برق صنعتی

کـاردانـی پیوسته

دانلود

19

الکتروتکنیک-­ تأسیسات الکتریکی

کـاردانـی پیوسته

دانلود

         

 

کاردانی ناپیوسته

ردیف

نام رشته

مقطع

چارت

20

علمی-­  کاربردی برق قدرت

کـاردانـی ناپیوسته

دانلود

21

کاردان فنی برق الکترونیک

کـاردانـی ناپیوسته

دانلود

 

 

Go to top
saeed_sol@yahoo.com