کارگاهها و آزمایشگاهها

  •  آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی
  •  آزمایشگاه مکانیک خاک
  •  آزمایشگاه مقاومت مصالح
  •  آزمایشگاه هیدرولیک و مکانیک سیالات
  •  کارگاه نقشه برداری
  •  کارگاه چوب

 

مسابقات دانشجویی

  • مسابقات بتن کشوری
  • مسابقات سازه ماکارونی
  • مسابقات نجات تخم مرغ
Go to top
saeed_sol@yahoo.com