گروه عمران

دانشکده فنی مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

3 رشته دکتری تخصصی،22 رشته مقطع کارشناسی ارشد، 48 رشته مقطع کارشناسی، 28 رشته مقطع کاردانی

 

کارشناسی ارشد:

ردیف

نام رشته

مقطع

چارت

برنامه ترمی

1

مهندسی عمران- مهندسی سازه

کارشناسی ارشد

دانلود دانلود

2

مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت

کارشناسی ارشد

دانلود دانلود

 

 

کارشناسی پیوسته:

 

ردیف

نام رشته

مقطع

چارت

برنامه ترمی

3

مهندسی عمران

کارشناسی پیوسته

دانلود

دانلود

4

مهندسی معدن

کارشناسی پیوسته

دانلود

دانلود

5

زمین شناسی

کارشناسی پیوسته

دانلود

دانلود

 

کارشناسی ناپیوسته

 

ردیف

نام رشته

مقطع

چارت

برنامه ترمی

6

مهندسی اجرائی عمران

کارشناسی ناپیوسته

دانلود

دانلود

7

مهندسی تکنولوژی عمران- آب و فاضلاب

کارشناسی ناپیوسته

دانلود

دانلود

8

مهندسی تکنولوژی عمران- نگهداری و بهره برداری سد و شبکه

کارشناسی ناپیوسته

دانلود

دانلود

9

مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

کارشناسی ناپیوسته

دانلود

دانلود

10

مهندسی تکنولوژی استخراج معادن زیر زمینی

کارشناسی ناپیوسته

دانلود

دانلود

 

 کاردانی پیوسته

ردیف

نام رشته

مقطع

چارت

برنامه ترمی

11

ساختمان- کارهای عمومی ساختمان

کـاردانـی پیوسته

دانلود

دانلود

12

نقشه برداری

کـاردانـی پیوسته

دانلود

دانلود

13

نقشه کشی عمومی- نقشه­کشی و طراحی صنعتی

کـاردانـی پیوسته

دانلود

دانلود

 

کاردانی ناپیوسته

ردیف

نام رشته

مقطع

چارت

برنامه ترمی

14

علمی کاربردی عمران- سد و شبکه

کـاردانـی ناپیوسته

دانلود

دانلود

15

کاردان فنی عمران- کارهای عمومی ساختمان

کـاردانـی ناپیوسته

دانلود

دانلود

16

کاردان فنی معدن-  استخراج معادن غیر زغال سنگ

کـاردانـی ناپیوسته

دانلود

دانلود

 

 

Go to top
saeed_sol@yahoo.com