نام و نام خانوادگی: فدرا امینی بدر

رشته تحصیلی: معماری 

دانشگاههای محل تحصیل:

کارشناسی ارشد دانشگاه: 

دکتری: علوم تحقیقات تهران

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

مرتبه علمی: مربی

آدرس پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


نام و نام خانوادگی: لاچین اسمعیلی 

رشته تحصیلی: گرافیک 

دانشگاههای محل تحصیل:

کارشناسی ارشد دانشگاه: آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

دکتری:-------

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

مرتبه علمی: مربی

آدرس پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


نام و نام خانوادگی: حسین علیزاده 

رشته تحصیلی: باستان شناسی

دانشگاههای محل تحصیل: 

کارشناسی ارشد: دانشگاه

دکتری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

مرتبه علمی: استادیار

آدرس پست الکترونیکی:   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


نام و نام خانوادگی: شهرام ناصح زاده 

 رشته تحصیلی: معماری

دانشگاههای محل تحصیل:

کارشناسی ارشد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکتری : دانشگاه معماري و عمران آذربايجان

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

مرتبه علمی: استادیار

آدرس پست الکترونیکی: sh_nassehzadeh@m‐iau.ac.ir


نام و نام خانوادگی: کیارش افتخاری 

 رشته تحصیلی: معماری

دانشگاههای محل تحصیل:

کارشناسی ارشد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 

دکتری:-----

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

مرتبه علمی: مربی

آدرس پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


نام و نام خانوادگی: بیتا باقری 

رشته تحصیلی: معماری

دانشگاههای محل تحصیل: 

کارشناسی ارشد: دانشگاه

دکتری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

مرتبه علمی: استادیار

آدرس پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


نام و نام خانوادگی: زهره صلواتی زاده  

رشته تحصیلی: معماری

دانشگاههای محل تحصیل: 

کارشناسی ارشد: دانشگاه 

دکتری: ------

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

مرتبه علمی: مربی

آدرس پست الکترونیکی: 

 

Go to top
saeed_sol@yahoo.com