گروه کامپیوتر

دانشکده فنی مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

1 رشته دکتری تخصصی،3 رشته مقطع کارشناسی ارشد، 5 رشته مقطع کارشناسی، 2 رشته مقطع کاردانی

 

 

دکتری تخصصی:

ردیف

نام رشته

مقطع

چارت

1

مهندسی کامپیوتر- نرم­افزار

دکتری تخصصی

دانلود

 

کارشناسی ارشد:

ردیف

نام رشته

مقطع

چارت

2

مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی

کارشناسی ارشد

دانلود

3

مهندسی فناوری اطلاعات- شبکه­های کامپیوتری

کارشناسی ارشد

دانلود

4

مهندسی کامپیوتر-­ نرم­افزار

کارشناسی ارشد

دانلود

 

 

کارشناسی پیوسته:

 

ردیف

نام رشته

مقطع

چارت

5

مهندسی کامپیوتر­- سخت­افزار

کارشناسی پیوسته

دانلود

6

مهندسی کامپیوتر نرم افزار

کارشناسی پیوسته

دانلود

7

مهندسی فن­آوری اطلاعات (IT)

کارشناسی پیوسته

دانلود

8

علوم کامپیوتر

کارشناسی پیوسته

دانلود

 

کارشناسی ناپیوسته

 

ردیف

نام رشته

مقطع

چارت

9

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

دانلود

 

 کاردانی پیوسته

ردیف

نام رشته

مقطع

چارت

10

کامپیوتر- نرم­افزار کامپیوتر

کـاردانـی پیوسته

دانلود

 

کاردانی ناپیوسته

ردیف

نام رشته

مقطع

چارت

11

علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر

کـاردانـی ناپیوسته

دانلود

 

 

Go to top
saeed_sol@yahoo.com