دانشکده فنی مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

2 رشته دکتری تخصصی، 21 رشته مقطع کارشناسی ارشد، 44 رشته مقطع کارشناسی، 27 رشته مقطع کاردانی

 

دکتری تخصصی:

ردیف

نام رشته

مقطع

1

مهندسی کامپیوتر- نرم ­افزار

دکتری تخصصی

2

شیمی گرایش شیمی آلی

دکتری تخصصی

 


کارشناسی ارشد:

ردیف

نام رشته

مقطع

3

مهندسی برق- الکترونیک

کارشناسی ارشد

4

مهندسی برق- قدرت گرایش­ سیستم­های قدرت

کارشناسی ارشد

5

مهندسی برق- قدرت گرایش­ تکنولوژی فشار قوی

کارشناسی ارشد

6

مهندسی برق- قدرت گرایش­ ماشین­ الکتریکی

کارشناسی ارشد

7

مهندسی برق- قدرت گرایش­ الکترونیک قدرت

کارشناسی ارشد

8

مهندسی مکاترونیک

کارشناسی ارشد

9

مهندسی کامپیوتر-­ نرم ­افزار

کارشناسی ارشد

10

مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی

کارشناسی ارشد

11

مهندسی فناوری اطلاعات- شبکه­های کامپیوتری

کارشناسی ارشد

12

مهندسی عمران- مهندسی سازه

کارشناسی ارشد

13

مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت

کارشناسی ارشد

14

طراحی و برنامه ­ریزی شهری و منطقه­ای

کارشناسی ارشد

15

مهندسی معماری

کارشناسی ارشد

16

تکنولوژی معماری

کارشناسی ارشد

17

مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی

کارشناسی ارشد

18

شیمی-  شیمی کاربردی

کارشناسی ارشد

19

شیمی- شیمی تجزیه

کارشناسی ارشد

20

شیمی-  شیمی آلی

کارشناسی ارشد

21

شیمی- شیمی فناوری اسانس

کارشناسی ارشد

22

آموزش ریاضی

کارشناسی ارشد

23

فیزیک- فیزیک نجومی

کارشناسی ارشد

 


کارشناسی پیوسته:

 

ردیف

نام رشته

مقطع

24

مهندسی برق الکترونیک

کارشناسی پیوسته

25

مهندسی برق قدرت

کارشناسی پیوسته

26

مهندسی برق- کنترل

کارشناسی پیوسته

27

مهندسی پزشکی- بیوالکتریک

کارشناسی پیوسته

28

مهندسی برق- سیستم­های دیجیتال

کارشناسی پیوسته

29

مهندسی رباتیک

کارشناسی پیوسته

30

مهندسی عمران

کارشناسی پیوسته

31

مهندسی معدن

کارشناسی پیوسته

32

زمین شناسی

کارشناسی پیوسته

33

مهندسی کامپیوتر­- سخت­ افزار

کارشناسی پیوسته

34

مهندسی کامپیوتر نرم افزار

کارشناسی پیوسته

35

مهندسی فن­آوری اطلاعات (IT)

کارشناسی پیوسته

36

مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم­های کامپیوتری

کارشناسی پیوسته

37

علوم کامپیوتر

کارشناسی پیوسته

38

مهندسی معماری

کارشناسی پیوسته

39

معماری داخلی

کارشناسی پیوسته

40

مهندسی مکانیک

کارشناسی پیوسته

41

ریاضیات و کاربردها

کارشناسی پیوسته

42

فیزیک- حالت جــامــد

کارشناسی پیوسته

43

شیمی- محض

کارشناسی پیوسته

44

شیمی- کاربردی

کارشناسی پیوسته

45

شیمی­- محیط زیست

کارشناسی پیوسته

46

مهندسی شیمی

کارشناسی پیوسته

47

مهندسی پلیمر صنایع پلیمر

کارشناسی پیوسته

 


کارشناسی ناپیوسته

 

ردیف

نام رشته

مقطع

48

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

کارشناسی ناپیوسته

49

مهندسی تکنولوژی برق- شبکه­ های انتقال و توزیع

کارشناسی ناپیوسته

50

مهندسی تکنولوژی کنترل- ابزار دقیق

کارشناسی ناپیوسته

51

مهندسی تکنولوژی برق- قدرت

کارشناسی ناپیوسته

52

مهندسی تکنولوژی ساختمان

کارشناسی ناپیوسته

53

مهندسی تکنولوژی عمران- آب و فاضلاب

کارشناسی ناپیوسته

54

مهندسی تکنولوژی عمران- نگهداری و بهره برداری سد و شبکه

کارشناسی ناپیوسته

55

مهندسی اجرائی عمران

کارشناسی ناپیوسته

56

مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

کارشناسی ناپیوسته

57

مهندسی تکنولوژی استخراج معادن زیر زمینی

کارشناسی ناپیوسته

58

مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

کارشناسی ناپیوسته

59

مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید- ماشین ابزار

کارشناسی ناپیوسته

60

مهندسی تکنولوژی جوشکاری

کارشناسی ناپیوسته

61

مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی

کارشناسی ناپیوسته

62

مهندسی تکنولوژی متالوژی- ذوب فلزات

کارشناسی ناپیوسته

63

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

64

مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی

کارشناسی ناپیوسته

65

علمی کاربردی­ طراحی و تکنولوژی دوخت

کارشناسی ناپیوسته

66

علمی کاربردی گرافیک- تصویر سازی

کارشناسی ناپیوسته

67

عملی کاربردی معماری

کارشناسی ناپیوسته

 


 کاردانی پیوسته

ردیف

نام رشته

مقطع

68

الکترونیک- الکترونیک عمومی

کـاردانـی پیوسته

69

الکتروتکنیک-  برق صنعتی

کـاردانـی پیوسته

70

الکتروتکنیک-­ تأسیسات الکتریکی

کـاردانـی پیوسته

71

نقشه برداری

کـاردانـی پیوسته

72

ساختمان- کارهای عمومی ساختمان

کـاردانـی پیوسته

73

نقشه کشی معماری- معماری

کـاردانـی پیوسته

74

تأسیسات- تبرید

کـاردانـی پیوسته

75

مکانیک خودرو مکانیک خودرو

کـاردانـی پیوسته

76

تأسیسات- تهویه متبوع

کـاردانـی پیوسته

77

ساخت و تولید-­ قالب سازی

کـاردانـی پیوسته

78

ساخت و تولید- ماشین­افزار

کـاردانـی پیوسته

79

متالورژی

کـاردانـی پیوسته

80

صنایع فلزی- صنایع فلزی

کـاردانـی پیوسته

81

متالورژی- ریخته­گری

کـاردانـی پیوسته

82

نقشه کشی عمومی- نقشه ­کشی و طراحی صنعتی

کـاردانـی پیوسته

83

کامپیوتر- نرم ­افزار کامپیوتر

کـاردانـی پیوسته

84

صنایع شیمیایی- صنایع شیمیایی

کـاردانـی پیوسته

85

گرافیک- گرافیک

کـاردانـی پیوسته

86

طراحی و دوخت- طراحی دوخت

کـاردانـی پیوسته

 


کاردانی ناپیوسته

ردیف

نام رشته

مقطع

87

کاردان فنی برق الکترونیک

کـاردانـی ناپیوسته

88

علمی-­  کاربردی برق قدرت

کـاردانـی ناپیوسته

89

علمی کاربردی عمران- سد و شبکه

کـاردانـی ناپیوسته

90

کاردان فنی عمران- کارهای عمومی ساختمان

کـاردانـی ناپیوسته

91

کاردان فنی معدن-  استخراج معادن غیر زغال سنگ

کـاردانـی ناپیوسته

92

کاردان فنی مکانیک-  تاسیسات تهویه و تبرید

کـاردانـی ناپیوسته

93

معماری

کـاردانـی ناپیوسته

94

علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر

کـاردانـی ناپیوسته

 

 
 

گروه عمران

دانشکده فنی مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

3 رشته دکتری تخصصی،22 رشته مقطع کارشناسی ارشد، 48 رشته مقطع کارشناسی، 28 رشته مقطع کاردانی

 

کارشناسی ارشد:

ردیف

نام رشته

مقطع

چارت

برنامه ترمی

1

مهندسی عمران- مهندسی سازه

کارشناسی ارشد

دانلود دانلود

2

مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت

کارشناسی ارشد

دانلود دانلود

 

 

کارشناسی پیوسته:

 

ردیف

نام رشته

مقطع

چارت

برنامه ترمی

3

مهندسی عمران

کارشناسی پیوسته

دانلود

دانلود

4

مهندسی معدن

کارشناسی پیوسته

دانلود

دانلود

5

زمین شناسی

کارشناسی پیوسته

دانلود

دانلود

 

کارشناسی ناپیوسته

 

ردیف

نام رشته

مقطع

چارت

برنامه ترمی

6

مهندسی اجرائی عمران

کارشناسی ناپیوسته

دانلود

دانلود

7

مهندسی تکنولوژی عمران- آب و فاضلاب

کارشناسی ناپیوسته

دانلود

دانلود

8

مهندسی تکنولوژی عمران- نگهداری و بهره برداری سد و شبکه

کارشناسی ناپیوسته

دانلود

دانلود

9

مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

کارشناسی ناپیوسته

دانلود

دانلود

10

مهندسی تکنولوژی استخراج معادن زیر زمینی

کارشناسی ناپیوسته

دانلود

دانلود

 

 کاردانی پیوسته

ردیف

نام رشته

مقطع

چارت

برنامه ترمی

11

ساختمان- کارهای عمومی ساختمان

کـاردانـی پیوسته

دانلود

دانلود

12

نقشه برداری

کـاردانـی پیوسته

دانلود

دانلود

13

نقشه کشی عمومی- نقشه­کشی و طراحی صنعتی

کـاردانـی پیوسته

دانلود

دانلود

 

کاردانی ناپیوسته

ردیف

نام رشته

مقطع

چارت

برنامه ترمی

14

علمی کاربردی عمران- سد و شبکه

کـاردانـی ناپیوسته

دانلود

دانلود

15

کاردان فنی عمران- کارهای عمومی ساختمان

کـاردانـی ناپیوسته

دانلود

دانلود

16

کاردان فنی معدن-  استخراج معادن غیر زغال سنگ

کـاردانـی ناپیوسته

دانلود

دانلود

 

 

نام و نام خانوادگی: شهرام موسوی 

رشته تحصیلی: عمران-سازههای هیدرولیکی

دانشگاههای محل تحصیل:

کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی شریف

دکتری: دانشگاه تبریز

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

مرتبه علمی: استادیار

آدرس پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفن تماس: 44 -52237040-041(داخلی 192)

آدرس پست الکترونیکی: mousavi481@ gmail.com


نام و نام خانوادگی: سعید موحدی 

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

دانشگاههای محل تحصیل:

کارشناسی ارشد: دانشگاه  ارومیه

دکتری: دانشگاه تبریز

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

مرتبه علمی: مربی(بورسیه دکتری)

آدرس پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


 نام و نام خانوادگی: صادق واعظی 

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

دانشگاههای محل تحصیل:

کارشناسی ارشد: دانشگاه تبریز

دکتری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

مرتبه علمی: مربی(بورسیه دکتری)

آدرس پست الکترونیکی:   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


 

 

 نام و نام خانوادگی: محمدرضا نوروزی میانجی 

رشته تحصیلی: عمران-سازه

دانشگاههای محل تحصیل:

کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

مرتبه علمی: مربی(بورسیه دکتری)

 آدرس پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


نام و نام خانوادگی: آرش گورابجیری پور

رشته تحصیلی: زمین شناسی

دانشگاههای محل تحصیل

کارشناسی ارشد: دانشگاه

دکتری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

عضو محترم هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

مرتبه علمی: استادیار

آدرس پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


اعضاء هیات علمی و مدرسین مدعو گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی میانه

ردیف

نام و نام خانوادگی استاد

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاههای محل تحصیل

1

هوشیار ایمانی کله سر

دکتری تخصصی

سازه

دانشگاه تبریز / IIT

2

شهرام موسوی

دکتری تخصصی

سازه های هیدرولیکی

صنعتی شریف/ دانشگاه تبریز

3

سعید موحدی

دانشجوی دکتری تخصصی

سازه

دانشگاه ارومیه / دانشگاه تبریز

4

محمد نوروزی میانجی

دانشجوی دکتری تخصصی

سازه

صنعتی امیر کبیر / واحد اراک

5

صادق واعظی

دانشجوی دکتری تخصصی

زلزله

دانشگاه تبریز / واحد علوم و تحقیقات

6

محمد رضا اسماعیلی

دانشجوی دکتری تخصصی

سازه

واحد جنوب / واحد زنجان

7

وحید رحمانی

دانشجوی دکتری تخصصی

سازه

دانشگاه تبریز

8

مهسا مقدمی

دانشجوی دکتری تخصصی

ژئوتکنیک

صنعتی امیر کبیر

9

پوریا قاسمی

دانشجوی دکتری تخصصی

مهندسی آب

واحد علوم و تحقیقات

10

مرتضی سلوکی

دانشجوی دکتری تخصصی

شهرسازی

واحد تبریز

11

سیامک محمدی امن یاب

دانشجوی دکتری تخصصی

جغرافیا و شهرسازی

دانشگاه تبریز

12

بهنام بهزادفر

دانشجوی دکتری تخصصی

سازه

واحد ارومیه

13

آرش گورابجیری پور

دکتری تخصصی

زمین شناسی

واحد علوم و تحقیقات

14

فرزاد آقایاری

دانشجوی دکتری تخصصی

زمین شناسی

 

15

امید رسولی

کارشناسی ارشد

سازه

شهید باهنر کرمان

16

امین محمدی

کارشناسی ارشد

حمل و نقل

صنعتی اصفهان

17

علی تقی پور

دانشجوی دکتری تخصصی

نقشه برداری

واحد علوم و تحقیقات

18

فرزاد اکبری نیا

دانشجوی دکتری تخصصی

راه و ترابری

بین المللی امام خمینی قزوین

19

علیرضا آریامنش

کارشناسی ارشد

عمران

آذربایجان

20

رضا کبیری

کارشناسی ارشد

نقشه برداری

واحد ارومیه

21

سعیده نجفلو

کارشناسی ارشد

زمین شناسی

واحد علوم و تحقیقات

22

سعید جعفری

کارشناسی ارشد

معماری

 

23

پریسا کریمی

کارشناسی ارشد

عمران -اب

دانشگاه تبریز

24

عیسی ازادی

دانشجوی دکتری تخصصی

زمین شناسی-پترولوژی

 

25

هادی رشتبری

دانشجوی دکتری تخصصی

برنامه ریزی شهری

 

26

علیرضا انصاری

دانشجوی دکتری تخصصی

سازه

واحد زنجان

27

بهزاد صدر

کارشناسی ارشد

 سازه

 

28

شهریار اکبری نیا

دانشجوی دکتری تخصصی

متالوژی

دانشگاه صنعتی سهند

29

رامین اصلانی

کارشناسی ارشد

معماری

 

30

ارش نعمتی

کارشناسی ارشد

مکانیک

 

31

علی قهرمانی

دانشجوی دکتری تخصصی

صنایع

واحد علوم و تحقیقات

32

رضا یعقوبی

کارشناسی ارشد

معماری

دانشگاه تبریز

33

علیرضا آصفی

کارشناسی ارشد

مکانیک

 

34

شهریار زرین قلم

کارشناسی ارشد

 معماری

 

35

مجید خاکسار

کارشناسی ارشد

عمران 

 

36

مهدی مددی

کارشناسی ارشد

سازه

 

37

سینا رستمی

دانشجوی دکتری تخصصی

برق

 

38

بهزاد سلیمانی

کارشناسی ارشد

مدیریت ساخت 

 

39

علی اصغر بالسینی

 

متالوژی

صنعتی سهند

40

فریناز سالکی

دانشجوی دکتری تخصصی

ژئوتکنیک

 زنجان

Go to top
saeed_sol@yahoo.com